IS IT POSSIBLE TO USE THE FITNESS TRAMPOLINE IN IN-SCHOOL LEARNING?

JE MOŽNÉ POUŽÍT FITNESS TRAMPOLÍNU PŘI ŠKOLNÍ VÝUCE?

Jul 12, 2023Jana Svobodová
Jumping® fitness trampolíny jsou bezpochyby zábavný, bezpečný a efektivní nástroj pro každého. Jejich využití však nesahá pouze do fitness center nebo do Vašich domácností. Skvělou pomůckou mohou být i při školní výuce a pomoci tak ke zvýšení aktivity a pozornosti ve třídě.

Děti milují skákání na trampolíně a rádi fandí také svým přátelům. Rádi skákají různými způsoby a hrají různé výukové hry. Spojení výuky a pohybu je ideálním nástrojem jak udržet jejich pozornost a současně zvýšit jejich chuť k pohybu a sportu samotnému.

Dětská fitness trampolína může být sdílena celou třídou a používána různými způsoby po celý den. Tady je několik tipů:
Matematika : Počítání po jednotkách a desítkách a interaktivní sčítání a odčítání, kde dáte rovnici: „5 a 3 rovná se“ a student musí skočit 8krát.
Pravopis : Naučte studenty hláskovat slova vyslovováním jednotlivých písmen při skoku.
Slabiky : Naučte studenty cítit, jak vyslovovat každou slabiku skokem.
Zpětná vazba : Požádejte studenty, aby se navzájem koučovali a povzbuzovali.
Následujte vůdce : Studenti zrcadlí skoky, které student trampolíny dělá.
Denní použití : Mějte za cíl umožnit každému studentovi každý den získat alespoň chvíli na trampolíně. Například za odměnu.
Oslavy studentů : Oslavte učení. Použití trampolíny vyvolá úsměv na tvářích.

školka květen 2021 web
Fitness trampolína je velkým hitem u studentů všech úrovní. Je však důležité zdůraznit bezpečnost a také správný styl skoků. Naučte studenty jak mají se skákáním začít a jak ho správně ukončit. Jak střídat intenzitu a správně dýchat. Zdůrazněte také studentům rozdíl mezi Jumping® fitness trampolínou a venkovní trampolínou s ochranou sítí. Na venkovní trampolíně je bezpečné skákat vysoko. Na fitness trampolíně je nutné tlačit sílu spíše proti doskočné ploše. Cílem není vyskočit co nejvíce do výšky.
Samotný doskok je také důležitý. Naučte Vaše studenty správný postoj s důrazem na kolena. Zabráníte tak zranění, která by mohla vzniknout při doskoku.

Více článků